اصفهان, خیابان رودکی, ساختمان نورسای     031-37863382     118 34567 091
سندرم گیلن

سندرم گیلن, سندرم کیلن باره یک اختلال التهابی حاد است که سیستم ایمنی خود بدن ب

درمان پزشکی سکته مغزی

درمان پزشکی سکته مغزی , درمان پزشکی سکته مغزی مراقبت پزشک حاد سکته مغزی شامل تعیین علت و

درمان پزشکی سکته مغزی

درمان پزشکی سکته مغزی , درمان پزشکی سکته مغزی مراقبت پزشک حاد سکته مغزی شامل تعیین علت و

آسیب تروماتیک مغزی

آسیب تروماتیک مغزی , آسیب تروماتیک مغزی TBI تغییر در عملکرد یا پاتولوژی مغز به دلیل یک نی

اختلال پردازش حسی

اختلال پردازش حسی , اختلال پردازش حسی کار سیستم عصبی در دریافت اطلاعات جهان هستی اطر

متخصصان بهداشت و روان

متخصصان بهداشت و روان , روانپزشکی و روانشناسی حرفه های هستند که با یکدیگر تعامل دارند. روا