اصفهان, خیابان رودکی, ساختمان نورسای     031-37863382     118 34567 091
سندرم گیلن

سندرم گیلن, سندرم کیلن باره یک اختلال التهابی حاد است که سیستم ایمنی خود بدن ب

آسیب تروماتیک مغزی

آسیب تروماتیک مغزی , آسیب تروماتیک مغزی TBI تغییر در عملکرد یا پاتولوژی مغز به دلیل یک نی

متخصصان بهداشت و روان

متخصصان بهداشت و روان , روانپزشکی و روانشناسی حرفه های هستند که با یکدیگر تعامل دارند. روا

اختلال حسی

اختلال حسی , اختلال حسی وضعیتی است که سیستم حسی در کاربرد و یکپارچه کردن لطلاعا

OA

OA, آرتروز OA OA شایع ترین نوع آرتریت است . برخی از افراد آن را بیماری د

خشکی مفاصل

خشکی مفاصل, خشکی مفاصل با افزایش سن ، اتصالات سفت برای بسیاری از افراد به واقع