اصفهان, خیابان رودکی, ساختمان نورسای     031-37863382     118 34567 091
درد زانو

درد زانو , درد زانو شکایتی است که افراد در هر سنی را درگیر می کند. درد زانو ممک

کم شنوایی

کم شنوایی, کم شنوایی کم شنوایی از دست دادن شنوایی در یک یا هر دو گوش است ، از خ

تاندون

تاندون , تاندون (1) تاندون آهکی ، که به عنوان تاندون آشیل نیز شناخته می شود ،

صافی کف پا

صافی کف پا , صافی کف پا پاهای صاف معمولا به عنوان قوس های افتاده یا متلاشی شنا

سرطان جنجره

سرطان جنجره , سرطان گلو سرطان نوعی بیماری است که سلولهای غیر طبیعی در بدن تکثی

عدم تعادل

عدم تعادل , تعادل ضعیف مشکلات تعادل ممکن است باعث سرگیجه شود و احساس کند که د