اصفهان, خیابان رودکی, ساختمان نورسای     031-37863382     118 34567 091
میوپاتی

میوپاتی , میوپاتی  میوپاتی به عنوان بیماری عضله اسکلتی تعریف شده و می توا

فلج مغزی

فلج مغزی , فلج مغزی CP فلج مغزی گروهی از اختلالات است که بر حرکت وتون ماهیچه ی

آسیب نخاعی

آسیب نخاعی , آسیب نخاعی آسیب نخاعی SCI آسیب به نخاع است این یک نوع آسیب شدید جسمی

فلج

فلج, فلج هنگامی که بخشی از سیستم رله ، مانند مغز ، اعصاب یا نخاع آسیب دی

آتاکسی

آتاکسی, آتاکسی آتاکسی یک بیماری دژنراتیو سیستم عصبی است (1) .آتاکسی معمول

عدم تعادل

عدم تعادل , تعادل ضعیف مشکلات تعادل ممکن است باعث سرگیجه شود و احساس کند که د