اصفهان, خیابان رودکی, ساختمان نورسای     031-37863382     118 34567 091
سندروم دکورون

سندروم دکورون, سندروم دکورون سندروم دکورون یک التهاب تنگ کننده کانال تاندول عض

پارکینسون

پارکینسون, بیماری پاریکنسون یکی از شایعترین بیماری های نورولوژیک دژنراتیو سیستم عصبی مرکزی است که آغاز آن معمولا در سنین بزرگسالی و سالمندی است.

اختلال یادگیری

اختلال یادگیری , ناتوانی یادگیری چیست ؟ ناتوانی یادگیری نوعی اختلال عصبی است. به

asl

asl, بیماری ALS به علت از بین رفتن توام نورون محرکه فوقانی و تحتانی می با

MSمولتیپل اسکلروزیس

MSمولتیپل اسکلروزیس , MSمولتیپل اسکلروزیس    مولتیپل اسکلروزیس MS  بیماری مزمن

سندروم داون

سندروم داون یک اختلال ژنتیکی مادرزادی است که در ...