اصفهان, خیابان رودکی, ساختمان نورسای     031-37863382     118 34567 091
متخصصان بهداشت و روان

متخصصان بهداشت و روان , روانپزشکی و روانشناسی حرفه های هستند که با یکدیگر تعامل دارند. روا

- Clinical psychology - روانشناسی بالینی

روانشناسی بالینی, اختلالات روانی و مشکلات رفتاری کودکان و بزرگسالان، فرزند پروری، اضطراب و استرس، هوش، توجه و تمرکز، دوست یابی و روابط بین فردی