اصفهان, خیابان رودکی, ساختمان نورسای     031-37863382     118 34567 091
سندرم گیلن

سندرم گیلن, سندرم کیلن باره یک اختلال التهابی حاد است که سیستم ایمنی خود بدن ب

اختلال پردازش حسی

اختلال پردازش حسی , اختلال پردازش حسی کار سیستم عصبی در دریافت اطلاعات جهان هستی اطر

اختلال حسی

اختلال حسی , اختلال حسی وضعیتی است که سیستم حسی در کاربرد و یکپارچه کردن لطلاعا

OA

OA, آرتروز OA OA شایع ترین نوع آرتریت است . برخی از افراد آن را بیماری د

خشکی مفاصل

خشکی مفاصل, خشکی مفاصل با افزایش سن ، اتصالات سفت برای بسیاری از افراد به واقع

درد زانو

درد زانو , درد زانو شکایتی است که افراد در هر سنی را درگیر می کند. درد زانو ممک