اصفهان, خیابان رودکی, ساختمان نورسای     031-37863382     118 34567 091
سندروم دکورون

سندروم دکورون, سندروم دکورون سندروم دکورون یک التهاب تنگ کننده کانال تاندول عض

سندروم داون

سندروم داون یک اختلال ژنتیکی مادرزادی است که در ...

سندروم و انواع سندروم

سندروم و انواع سندروم , سندروم  سندروم که به آن نشانگان نیز گفته می شود در واقع یک ریشه

Speech-language pathology گفتار درمانی

گفتاردرمانی یا آسیب‌شناسی گفتار و زبان رشته‌ای از علوم توانبخشی است که به بررسی، تشخیص و درمان اختلالات ارتباطی، اختلالات درکی و مشکلات بلع و صوت می‌پردازد.