اصفهان, خیابان رودکی, ساختمان نورسای     031-37863382     118 34567 091
اختلال طیف اوتیسم

همه چیز درمورد اوتیسم، حرکات تکراری کودک، عدم برقراری ارتباط، عدم تماس چشمی، بازی های عجیب، ردیف کردن اسباب بازی ها، فهم روابط اجتماعی، تکان دادن دست ها، درمان

بیماری هانتینگون

بیماری هانتینگون, هانتینگتون بیماری هانتینگتون بیماری دژنراتیو کشنده ای در سیستم

درد زانو

درد زانو , درد زانو شکایتی است که افراد در هر سنی را درگیر می کند. درد زانو ممک

میوپاتی

میوپاتی , میوپاتی  میوپاتی به عنوان بیماری عضله اسکلتی تعریف شده و می توا

آتاکسی

آتاکسی, آتاکسی آتاکسی یک بیماری دژنراتیو سیستم عصبی است (1) .آتاکسی معمول

عدم تعادل

عدم تعادل , تعادل ضعیف مشکلات تعادل ممکن است باعث سرگیجه شود و احساس کند که د