اصفهان, خیابان رودکی, ساختمان نورسای     031-37863382     118 34567 091
آسیب مخچه ای

آسیب نخاعی , آسیب مخچه مخچه یم ساختار مغزی بسیار منحصر به فرد است که با موقعی

درمان پزشکی سکته مغزی

درمان پزشکی سکته مغزی , درمان پزشکی سکته مغزی مراقبت پزشک حاد سکته مغزی شامل تعیین علت و

آسیب تروماتیک مغزی

آسیب تروماتیک مغزی , آسیب تروماتیک مغزی TBI تغییر در عملکرد یا پاتولوژی مغز به دلیل یک نی

آسیب نخاعی

آسیب نخاعی , آسیب نخاعی آسیب نخاعی SCI آسیب به نخاع است این یک نوع آسیب شدید جسمی

سکته مغزی

علائم سکته مغزی چیست و در صورت وقوع چه اقداماتی حیاتی است، خونریزی مغزی چگونه اتفاق می افتد، آمبولی مغزی چیست، گفتار درمانی و کاردرمانی در بیمار سکته مغزی چیست