اصفهان, خیابان رودکی, ساختمان نورسای     031-37863382     118 34567 091
آنچه که باید درباره اوتیسم بدانید

آنچه که باید درباره اوتیسم بدانید , مقدمه  اختلال طیف اوتیسم شرایطی است که مربوط به رشد مغز است

انواع اختلالات در کودکان

انواع اختلالات در کودکان , مقدمه  قبل از هر چیزی بهتر اسن با مفهوم کودک که یک امر ضرور

تراپیست کار درمانی

تراپیست کار درمانی , تراپیست کار درمانی   کار درمانی تنها حرفه ایی است که به افر

تراپیست گفتار و زبان کیست ؟

تراپیست گفتار و زبان کیست ؟, تراپیست گفتار و زبان کیست ؟ تعریف دقیق از درمانگر و آسیب شناس زبا

متخصص مغز و اعصاب در سکته مغزی چه نقشی دارد

متخصص مغز و اعصاب در سکته مغزی چه نقشی دارد, متخصص مغز و اعصاب  متخصص مغز و اعصاب پزشکی است که در مطالعه ، ت

فیزیوتراپیست چه خدماتی را ارائه می دهد ؟

فیزیوتراپیست چه خدماتی به بیمار سکته مغزی ارائه می, فیزیوتراپیست چه خدماتی به بیماران سکته مغزی ارائه می دهد ؟ در