اصفهان, خیابان رودکی, ساختمان نورسای     031-37863382     118 34567 091
OA

OA, آرتروز OA OA شایع ترین نوع آرتریت است . برخی از افراد آن را بیماری د

خشکی مفاصل

خشکی مفاصل, خشکی مفاصل با افزایش سن ، اتصالات سفت برای بسیاری از افراد به واقع

درد زانو

درد زانو , درد زانو شکایتی است که افراد در هر سنی را درگیر می کند. درد زانو ممک

کم شنوایی

کم شنوایی, کم شنوایی کم شنوایی از دست دادن شنوایی در یک یا هر دو گوش است ، از خ

تاندون

تاندون , تاندون (1) تاندون آهکی ، که به عنوان تاندون آشیل نیز شناخته می شود ،

صافی کف پا

صافی کف پا , صافی کف پا پاهای صاف معمولا به عنوان قوس های افتاده یا متلاشی شنا