اصفهان, خیابان رودکی, ساختمان نورسای     031-37863382     118 34567 091
asl

asl, بیماری ALS به علت از بین رفتن توام نورون محرکه فوقانی و تحتانی می با

MSمولتیپل اسکلروزیس

MSمولتیپل اسکلروزیس , MSمولتیپل اسکلروزیس    مولتیپل اسکلروزیس MS  بیماری مزمن

سندروم داون

سندروم داون یک اختلال ژنتیکی مادرزادی است که در ...

سندروم و انواع سندروم

سندروم و انواع سندروم , سندروم  سندروم که به آن نشانگان نیز گفته می شود در واقع یک ریشه

شکاف لب و کام

شکاف لب و کام , شکاف لب و کام یکی از هنجاری های شایع مادر زادی کرانیوفاشیل می باشد

بیش فعالی و نقص توجه

یش فعالی در کودکان , اختلال بیش فعالی چیست ؟ بیش  فعالی که به اختصار ADHD خواند