اصفهان, خیابان رودکی, ساختمان نورسای     031-37863382     118 34567 091
اختلال بلع

اختلال بلع ,   اختلال بلع چیست ؟ اختلال بلع به هرگونه مشکل خوردن مواد غذ

لکنت

اختلال گفتاری لکنت، چه نشانه هایی دارد و از چه زمانی باید آن را درمان کنیم گیر کردن تکرار کردن قفل کردن کشیده گفتن از نشانه های اصلی لکنت است ایا ترس و اضطراب ب

آنچه که باید درباره اوتیسم بدانید

آنچه که باید درباره اوتیسم بدانید , مقدمه  اختلال طیف اوتیسم شرایطی است که مربوط به رشد مغز است

انواع اختلالات در کودکان

انواع اختلالات در کودکان , مقدمه  قبل از هر چیزی بهتر اسن با مفهوم کودک که یک امر ضرور

تراپیست کار درمانی

تراپیست کار درمانی , تراپیست کار درمانی   کار درمانی تنها حرفه ایی است که به افر

تراپیست گفتار و زبان کیست ؟

تراپیست گفتار و زبان کیست ؟, تراپیست گفتار و زبان کیست ؟ تعریف دقیق از درمانگر و آسیب شناس زبا