اصفهان, خیابان رودکی, ساختمان نورسای     031-37863382     118 34567 091
لکنت

اختلال گفتاری لکنت، چه نشانه هایی دارد و از چه زمانی باید آن را درمان کنیم گیر کردن تکرار کردن قفل کردن کشیده گفتن از نشانه های اصلی لکنت است ایا ترس و اضطراب ب

آنچه که باید درباره اوتیسم بدانید

آنچه که باید درباره اوتیسم بدانید , مقدمه  اختلال طیف اوتیسم شرایطی است که مربوط به رشد مغز است

تراپیست کار درمانی

تراپیست کار درمانی , تراپیست کار درمانی   کار درمانی تنها حرفه ایی است که به افر

چه تمرینات کاردرمانی را میتوان در منزل انجام داد

چه تمرینات کاردرمانی را میتوان در منزل انجام داد, چه تمرینات کاردرمانی را میتوان در منزل انجام داد

بیماری ها و اختلالات حیطه کاردرمانی

بیماری ها و اختلالات حیطه کاردرمانی, برای چه بیماری ها و اختلالاتی باید به کاردرمانی مراجعه کرد

وسایل کاردرمانی را باید از کجا تهیه کرد

وسایل کاردرمانی را باید از کجا تهیه کرد, وسایل کاردرمانی را باید از کجا تهیه کرد