مطالب و محتوای این سایت حاصل تلاش جمعی از متخصصان حیطه های مربوطه می باشد که همگی با مدارک دانشگاهی معتبر در همان زمینه فارغ التحصیل شده اند. دفتر مرکزی این سایت در شهر اصفهان واقع است و زیر نظر آقای محمد نوری متخصص گفتار و زبان ( گفتار درمانی ) و جمعی از همکاران ایشان می باشد. سایر همکاران در سراسر ایران تلاش میکنند تا مطالب به روز و علمی در اختیار شما قرار دهند.

آدرس کلینیک: اصفهان، اصفهان، خیابان وحید
تماس: 03137863382

سایر راه های ارتباطی در پایین صفحه قرار دارند