مطالب جدید مجله
200

انواع کم شنوایی

در این نوشته به مطالب زیر می پردازیم انواع و علت کم شنوایی فهمیدن میزان…
275

اختلالات زبانی

مقدمه انجمن گفتار و شنوایی آمریکا ASHA اختلال زبان را به عنوان نقصی در درک…
126

picks diseas

تشخیص pick تنها می تواند با قطعیت به دنبال معاینه بافت شناسی مغز در اتوپسی…
113

لکنت

کارکرد مغز و لکنت زبان مقدمه سوال رایجی که وجود دارد این است که آیا…
286

آسیب مخچه ای

آسیب مخچه مخچه یم ساختار مغزی بسیار منحصر به فرد است که با موقعیتش در…
147

بیماری هانتینگون

هانتینگتون بیماری هانتینگتون بیماری دژنراتیو کشنده ای در سیستم عصبی مرکزی است که شیوعی برابر…
127

سندرم گیلن

سندرم کیلن باره یک اختلال التهابی حاد است که سیستم ایمنی خود بدن به بخش…
103

آسیب تروماتیک مغزی

آسیب تروماتیک مغزی TBI تغییر در عملکرد یا پاتولوژی مغز به دلیل یک نیروی خارجی…
تخصص ها