پرسشنامه سنین و مراحل رشد کودک 60 ماهگی

پرسشنامه سنین و مراحل رشد کودک 54 ماهگی

پرسشنامه سنین و مراحل رشد کودک 48 ماهگی

پرسشنامه سنین و مراحل رشد کودک 42 ماهگی

پرسشنامه سنین و مراحل رشد کودک 36 ماهگی

پرسشنامه سنین و مراحل رشد کودک 33 ماهگی

پرسشنامه سنین و مراحل رشد کودک 30 ماهگی

پرسشنامه سنین و مراحل رشد کودک 27 ماهگی

پرسشنامه سنین و مراحل رشد کودک 24 ماهگی

پرسشنامه سنین و مراحل رشد کودک 22 ماهگی

پرسشنامه سنین و مراحل رشد کودک 20 ماهگی

پرسشنامه سنین و مراحل رشد کودک 18 ماهگی

پرسشنامه سنین و مراحل رشد کودک 16 ماهگی

پرسشنامه سنین و مراحل رشد کودک 14 ماهگی

پرسشنامه سنین و مراحل رشد کودک 12 ماهگی

پرسشنامه سنین و مراحل رشد کودک 10 ماهگی

پرسشنامه سنین و مراحل رشد کودک 8 ماهگی

پرسشنامه سنین و مراحل رشد کودک

پرسشنامه سنین و مراحل رشد کودک 6 ماهگی

پرسشنامه سنین و مراحل رشد کودک 4 ماهگی

گروه سنی غربالگری ASQ

انواع کم شنوایی

کم شنوایی

درد زانو

خشکی مفاصل

OA

اختلال حسی

متخصصان بهداشت و روان

آسیب تروماتیک مغزی

سندرم گیلن

بیماری هانتینگون

آسیب مخچه ای

لکنت

picks diseas

اختلالات زبانی

انجمن شنیداری گفتاری زبان ASHA

راهنمای والدین در گفتار درمانی

آپراکسی گفتار

اختلال طیف اوتیسم

گفتار درمانی در منزل ویزیت در منزل گفتار درمانی

اوتیسم

دیزآرتری

آپراکسی گفتار کودکان

سکته مغزی

تیم توانبخشی سکته مغزی

انواع اختلالات در کودکان

آنچه که باید درباره اوتیسم بدانید

لکنت

شکاف لب و کام

سندروم و انواع سندروم

blog

اختلالات زبانی

مقدمه انجمن گفتار و شنوایی آمریکا ASHA اختلال زبان را به عنوان نقصی در درک و یا استفاده از نوشتار گفتار و یا سایر…
blog

لکنت

کارکرد مغز و لکنت زبان مقدمه سوال رایجی که وجود دارد این است که آیا در مغز افراد لکنتی چیز متفاوتی وجود دارد که…
blog

بیماری هانتینگون

هانتینگتون بیماری هانتینگتون بیماری دژنراتیو کشنده ای در سیستم عصبی مرکزی است که شیوعی برابر 5-10 فرد از هر 100 هزار نفر دارد .…
blog

خشکی مفاصل

خشکی مفاصل با افزایش سن ، خشکی و سفت شدن مفاصل برای بسیاری از افراد به واقعیت تبدیل می شود. و می توان گفت…
blog

بیماری ALS

اسکلروز جانبی آمیوتروفیک یا ALS یک بیماری سیستم عصبی پیشرونده است که سلول های عصبی مغز و نخاع را تحت تاثیر قرار می دهد…
blog

راهنمای والدین در گفتار درمانی

راهنمای والدین در گفتاردرمانی و چالش های آن در کودکان خردسال اختلال تلفظ بیان اختلال تلفظ بیان چیست؟ اختلال تلفظ بیان زمانی رخ می…
blog

انواع کم شنوایی

در این نوشته به مطالب زیر می پردازیم انواع و علت کم شنوایی فهمیدن میزان کم شنوایی قابل درمان بودن کم شنوایی   Every…
blog

آپراکسی گفتار

آپراکسی گفتار چیست؟ آپراکسی گفتار نوعی اختلال گفتاری حرکتی-دهانی است که بر توانایی فرد در تبدیل برنامه های گفتاری آگاهانه به برنامه های حرکتی…
blog

متخصصان بهداشت و روان

روانپزشکی و روانشناسی حرفه های هستند که با یکدیگر تعامل دارند. روانپزشکان و روانشناسان – متخصصان بهداشت روان هستند. حوزه تخصص آنها ذهن است…