آپراکسی گفتار در کودکان

آپراکسی گفتار در کودکان

در مورد آپراکسی گفتار در کودکان اینطور می توان گفت که وقتی می‌خواهیم حرف بزنیم و گفتار اتفاق بیفتد پیام‌هایی که در ذهن ما وجود دارند باید به دهان ما…

اختلالات زبانی

مقدمه انجمن گفتار و شنوایی آمریکا ASHA اختلال زبان را به عنوان نقصی در درک و یا استفاده از نوشتار گفتار و یا سایر نمادهای ارتباطی می داند که این…
گروه سنی پرسشنامه سنین و مراحل رشد کودک

گروه سنی غربالگری ASQ

پرسشنامه سنین و مراحل رشد کودک بر اساس سن کودک به چندین پرسشنامه تقسیم می شود. طبق دستورالعمل انجام غربالگری بر اساس پرسشنامه سنین و مراحل رشد (ASQ)، این غربالگری…

لکنت

کارکرد مغز و لکنت زبان Array مقدمه سوال رایجی که وجود دارد این است که آیا در مغز افراد لکنتی چیز متفاوتی وجود دارد که باعث لکنتی شدن آنها شده…

اختلال پردازش حسی

اگر کودک شما اختلال پردازش حسی داشته باشد ، ممکن است این رفتارها را مشاهده کنید . بسیاری از کودکان و بزرگسالان مسائل حسی را تجربه می کنند . اصطلاح…

اختلال کم توجهی و بیش فعالی

بیش فعالی که به اختصار ADHD خوانده می شود یک اختلال رفتاری رشد ، اختلال در سیستم شناختی ، هیجانی و کنترلی است . فرد توانایی دقت و تمرکز بر…